pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt

Bycie rodzicem dziecka niewidomego

Rozpoczynając pracę z dzieckiem niewidomym oraz jego rodzicami każdy tyflopedagog i rehabilitant wzroku powinien kierować się tym rodzajem empatii, aby mieć świadomość, iż musi swoją pracą wnieść poczucie bezpieczeństwa w życie nie jednej, lecz trzech osób ‒ dziecka i jego rodziców. Tego typu podejście do problemu dziecięcej dysfunkcji wzroku jest także swoistą misją mojej firmy.

W każdej rodzinie przyjście na świat dziecka niewidomego początkowo powoduje szeroką gamę emocji oraz określone typy lęków o przyszłość dziecka i jego przystosowanie do współczesnego świata ze wszystkimi jego wymogami cywilizacyjnymi. Współczesna tyflopedagogika na każdym etapie życia dziecka, jego dorastania, a potem wchodzenia w dorosłe życie daje obecnie olbrzymie poczucie bezpieczeństwa zarówno niewidomemu, jak i jego rodzicom. Jest rzeczą naturalną, iż rodzice dziecka niewidomego boją się o jego rozwój, akceptację w społeczeństwie, wykształcenie, przyszłą pracę, praktyczną zdolność funkcjonowania w silnie stechnicyzowanym otoczeniu, o to, czy założy rodzinę, czy będzie człowiekiem aktywnym i nie stroniącym od pasji, jakie są udziałem osób widzących. Jednym z najbardziej dramatycznych pytań, jakie stawiają sobie rodzice, jest zawsze to, co stanie się z ich niewidomym synem lub córką, gdy rodziców już zabraknie?

Są to pytania naturalne, z którymi musi zmierzyć się każdy rodzic niewidomego dziecka, ale pytania te są jednocześnie wyzwaniem dla tyflopedagoga. Na większość z tych pytań odpowiedzi są pozytywne, jeśli tylko podopieczny tyflopedagoga wykaże odpowiednią determinację, aby normalnie uczestniczyć w każdym aspekcie życia, a rodzice aktywnie biorą udział w pracy nad dobrą przyszłością swojego dziecka. Już na tym etapie rozpoczyna się także udzielanie odpowiedzi rodzicom na najbardziej dręczące ich pytania o bezpieczne i samodzielne przyszłe życie ich dorosłego dziecka. We współczesnym świecie nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby niewidome uzyskiwały dobre wykształcenie, były aktywne zawodowo w wielu dziedzinach, aby w pełni bezpiecznie poruszały się po świecie i swoim domu, aby wreszcie uprawiały sporty i inne pasje.


Partnerzy:
Tekst alternatywny   Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności