pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt

Tekst alternatywny

Misja firmy


DZIECI


● Określanie możliwości wzrokowych u niemowląt i dzieci poprzez diagnozę funkcjonalną
● Programy terapeutyczne po uprzednim zdefiniowaniu problemu
● Wsparcie rodziców dziecka niepełnosprawnego wzrokowo poprzez modelowanie ich zachowań i akceptację rodzinnej sytuacji życiowej
● Zapewnianie dalszej pomocy poprzez warsztaty, grupę wsparcia, kontaktowanie rodziców z instytucjami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących


DOROŚLI


● Określenie możliwości wzrokowych poprzez diagnozę funkcjonalną
● Edukacja w zakresie występującego schorzenia i następstw funkcjonalnych
● Rehabilitacja wzroku
● Dobór pomocy nieoptycznych
● Wsparcie w doborze pomocy optycznych poprzez kontakt z poleconymi specjalistami
● Maksymalne usamodzielnianie poprzez naukę czynności dnia codziennego
● Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z długą laską
● Nauka brajla
● Relaksacja i odprężanie oczu poprzez technikę tzw. treningu widzenia
● Zapewnianie dalszej pomocy poprzez grupę wsparcia i kontaktowanie z instytucjami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących
● Podnoszenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa


PARTNERZY ZEWNĘTRZNI


● Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wzrokowo poprzez wsparcie środowiska edukacyjnego dziecka
● Uzupełnianie zaleconych terapii w przypadku dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
● Wsparcie leczenia poprzez współpracę z gabinetem okulistycznym i ortoptystką.Partnerzy:
Tekst alternatywny   Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności