pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt

Omnie

Nazywam się Katarzyna Królikowska, jestem tyflopedagogiem i rehabilitantką wzroku. Ukończyłam studia w tych kierunkach i od 1990 roku pracuję z dziećmi, zaś od połowy lat 90. z dziećmi i dorosłymi z problemami wzrokowymi. Są to zarówno osoby niewidome i ociemniałe, jak i słabowidzące. Od roku 1996 jestem związana z Miejskim Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku. Uczęszczają do niego dzieci niewidome i z dysfunkcją narządu wzroku. Tych ostatnich jest coraz więcej i nie zawsze mają dostęp do specjalistycznej pomocy. Stąd między innymi potrzeba istnienia w Płocku gabinetu terapii i rehabilitacji wzroku, który utworzyłam w roku 2015 i w którym ‒ dla kompleksowego systemu usług ‒ współpracuję z okulistą i ortoptystką.


Od roku 1996 współpracuję z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku w zakresie praktyk zawodowych studentów. W mojej karierze prowadziłam między innymi szkolenia dla wolontariuszy przygotowujące ich do pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych; szkolenia z zakresu orientacji podstawowej i orientacji przestrzennej dla kadry Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych Fundacji „Praca dla niewidomych”; pogadanki dla przedszkoli i szkół pod hasłem „Niewidomi są wśród nas”; warsztaty dla nauczycieli „Praca z uczniem trudnym”; zajęcia dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Mazowiecki, w zakresie nauki brajla, orientacji podstawowej i przestrzennej oraz posługiwania się białą laską; zajęcia z zakresu tyflopedagogiki (wykłady i ćwiczenia) na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli; zajęcia z zakresu „Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością wzrokową” na Podyplomowych Studiach Wczesnego Wspomagania i Wczesnej Interwencji w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.


Sprawami najszerzej pojętej tyflopedagogiki w Płocku i miastach okolicznych żyję od dekad, jestem nimi silnie zainteresowana, żyję także w środowisku ludzi o takich samych doświadczeniach. Powołanie do życia gabinetu terapii i rehabilitacji wzroku Veni●Vidi było z mojej strony naturalną konsekwencją moich obserwacji zawodowych. Znam doskonale specyfikę Płocka i jego regionu w kwestii opieki nad osobami z dysfunkcją wzroku. Wiem, jakie czynniki stanowią mocną stronę naszego regionu w tej kwestii, ale znam też pewne niedostatki. Moją pracą w Veni●Vidi chcę wnosić wartości, jakie dopełnią w Płocku i jego regionie kompleksowej edukacji i opieki nad dziećmi oraz dorosłymi z problemami widzenia.


Moja praca jest moją pasją. Zawsze chciałam pracować z osobami niewidomymi i słabowidzącymi bynajmniej nie dlatego, że lubiłam muzykę słynnych niewidomych wokalistów Steviego Wondera i Raya Charlesa. Wiedziałam, że niewidomi to tacy sami ludzie jak inni, ale jednocześnie przeczuwałam, że ich świat ‒ choć pozbawiony obrazów i kolorów ‒ jest bogaty i wartościowy. I nie myliłam się. Skończyłam studia o kierunkach dających mi kwalifikacje do pracy z takimi osobami i staram się traktować to jak swego rodzaju misję. Pokazuję im świat, którego nigdy nie zobaczą oczami, a czasami pomagam im wykorzystać resztki wzroku, aby mogli nauczyć się patrzeć lepiej i widzieć więcej.


Moi niewidomi i słabowidzący podopieczni uczą się ode mnie, a ja uczę się od nich. Moje życiowe i zawodowe motto stanowią słowa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego „Naprawdę dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Odrębne bogactwo doświadczeń w pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku czerpię od instytucji, z którą kontakt dał mi bardzo wiele, zarazem zaś od instytucji, wobec której mam wielki szacunek za jej pracę i profesjonalizm. Jest to warszawskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”. Przez wiele lat wysyłałam tam dzieci z Płocka, jeździłam do „Tęczy” wraz z nimi, aby uczestniczyć w terapii, obecnie jednak sama już mogę dzieciom z Płocka i jego regionu zaoferować wiele z wartości, jakie „Tęcza” wnosi swoją terapią do życia dzieci niepełnosprawnych wzrokowo.


Oprócz pracy mam również inne pasje pozazawodowe. Jedną z nich jest teatr. Od kilku lat bywam tam nie tylko w roli widza, ale również nieprofesjonalnej aktorki. Moja teatralna przygoda ma również związek z osobami niewidomymi. Podczas II Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych organizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto” w 2012 roku obejrzałam spektakl przygotowany przez aktora płockiego Teatru Dramatycznego Mariusza Pogonowskiego z osobami niewidomymi. Byłam pod tak wielkim wrażeniem, iż sama zapragnęłam znaleźć się kiedyś na scenie. W ten oto sposób znalazłam się w zespole Teatru Per Se i od kilku lat jestem jego aktorką-amatorką. Rok po pamiętnym dla mnie festiwalu wystąpiłam w spektaklu z audiodeskrypcją dla niewidomych w ramach kolejnego III Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych. Historia zatoczyła koło...


DYPLOMY


Maj 1998 r.

Uniwersytet Łódzki ‒ Wydział Nauk o Wychowaniu

Dyplom studiów na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego.Sierpień 2000 r.


Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej ‒ Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji

Świadectwo studiów podyplomowych w zakresie tyflopedagogiki, specjalność ‒ orientacja przestrzenna i integracja.


Luty 2004 r.


Mazowiecki Kurator Oświaty

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. tyflopedagogiki, specjalność ‒ orientacja przestrzenna i integracja.

Luty 2007 r.


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ‒ Wydział Nauk Pedagogicznych

Świadectwo studiów podyplomowych w zakresie rehabilitacji wzroku słabowidzących.


Wrzesień 2013 r.


Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii

Dyplom ukończenia Studium Liderek i Liderów Grup Wsparcia


Partnerzy:
Tekst alternatywny   Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności