pozwala przejść do poprzeniej strony                                                                                      
  1.     O Veni•Vidi
  2. Narząd wzroku
  3. Usługi
  4. Dla rodziców
  5. Dla dorosłych
  6. Niewidomości
  7. Artykuły
  8. Kontakt

WSPÓŁPRACA Z PRZDSZKOLAMI I SZKOŁAMI

Główną ofertę gabinetu Veni●Vidi dla przedszkoli i szkół stanowią szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie tego, jak pracować z dzieckiem z niepełnosprawnością wzrokową.

Moje wieloletnie doświadczenie w tej kwestii obejmuje między innymi prowadzenie zajęć w ramach kursów kwalifikacyjnych z zakresu tyflopedagogiki dla nauczycieli Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1 i 2 w Płocku oraz nauczycieli z innych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół podstawowych). Oprócz tego stale prowadzę zajęcia z tyflopedagogiki na podyplomowych studiach o kierunku „Terapia pedagogiczna i rewalidacja” oraz „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka” w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Również od wielu lat udzielam nauczycielom konsultacji w indywidualnych przypadkach, gdy potrzebna jest wiedza na temat tego, jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym wzrokowo.

W części bezpłatnej usług dla przedszkoli i szkół gabinet Veni●Vidi oferuje pogadanki na zebraniach rodziców mówiące o tym, jak ważne jest dobre widzenie i jak należy dbać o dziecko w tym zakresie. Dzięki temu rodzice uzyskają precyzyjną informację o tym, jakie objawy u dziecka mogą niepokoić i co może skutkować niepowodzeniami w postępach nauczania.

Deklaruję stały kontakt z placówkami przedszkolnymi i szkolnymi w przypadkach, gdy kadra pedagogiczna dostrzegłaby u danego dziecka problemy wynikające z zaburzeń funkcji widzenia.Partnerzy:
Tekst alternatywny   Tekst alternatywny Tekst alternatywny  
Copyright © 2015 Veni●Vidi TERAPIA I REHABILITACJA WZROKU. Wszelkie prawa zastrzeżone. │ Polityka prywatności